Przeciwwskazania do terapii hiperbarycznej:

Bezwzględne:

 • nieleczona odma opłucnowa
 • stosowanie niektórych leków, takich jak Adriamycyna (doksorubicyna), Cis-platyna, Bleomycyna, Disulfiram

Względne:

 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • stany gorączkowe
 • ciąża
 • padaczka
 • astma oskrzelowa, rozedma płuc, POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • niewydolność serca
 • przebyte operacje zatok, ucha i klatki piersiowej
 • zapalenie nerwu wzrokowego
 • rozsiana choroba nowotworowa
 • klaustrofobia